Ofset çap ediş plastinka seriýasy

 • LQ-CTCP Plastinka ofset çap ediji maşyn

  LQ-CTCP Plastinka ofset çap ediji maşyn

  LQ seriýaly CTCP plastinka, 400-420 nm spektral duýgurlygy bolan CTCP-de surata düşmek üçin oňyn iş plastinkasy bolup, ýokary duýgurlyk, ýokary çözgüt, ajaýyp öndürijilik we ş.m. häsiýetlendirilýär highokary duýgurlyk we çözgüt bilen CTCP 20-e çenli köpeltmäge ukyply stm stohastik ekran.CTCP orta möhletli işlemek üçin list bilen iýmitlenýän we täjirçilik web üçin amatly.Bişirilenden soň, CTCP plastinka bişirilenden soň uzak wagtlap işleýär. LQ CTCP plastinka bazardaky esasy CTCP plastinka öndürijileri tarapyndan tassyklanýar. Şonuň üçin içerki we halkara bazarda gowy abraý gazandy.CTCP plastinka hökmünde ulanyljak iň gowy saýlaw.

 • Ofset pudagy üçin LQ-CTP termiki CTP plastinka

  Ofset pudagy üçin LQ-CTP termiki CTP plastinka

  LQ CTP polo positiveitel termiki plastinka häzirki zaman awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalarynda öndürildi, durnukly öndürijiligi, ýokary duýgurlygy, oňat köpelmegi, ýiti nokat gyrasy we garry çörek bişirmezden we ş.m. we UV bilen gaplamakda ýa-da ulanmazdan ulanmak üçin gaty köpdür. sütünler we täjirçilik çap etmek üçin.Atylylyk we sowuk görnüşli webler we list bilen iýmitlenýän pressler, şeýle hem metal syýa çap etmek üçin amatly, bu bazaryň esasy işläp düzüjileri bilen utgaşýar we gaty gowy ösýän giňişlige eýe.Dürli CTP täsir ediji maşyna we çözgüdi ösdürip, düzedişsiz gabat gelip biler.LQ CTP plastinka köp ýyl bäri içerki we halkara bazara ýerleşdirildi we müşderiler tarapyndan giňden kabul edildi we garşylandy.

 • Ofset çap ediji maşyn üçin LQ-PS plastinka

  Ofset çap ediji maşyn üçin LQ-PS plastinka

  LQ seriýaly polo positiveitel PS plastinka aýratyn nokat, ýokary çözgüt, çalt syýa suw balansy, uzak ömri we çydamlylygy we ajaýyp täsir giňligi we 320-450 nm çykýan ultramelewşe şöhleli enjamlarda ulanmak üçin aýratyn çydamlydyr.

  LQ seriýaly PS plastinka durnukly syýa / suw balansyny üpjün edýär.Aýratyn gidrofil bejergisi sebäpli pes hapa we syýa tygşytlamak bilen çalt başlamaga mümkinçilik berýär. Adaty nemlendiriji ulgamda we alkogol arassalaýyş ulgamynda hiç hili mesele ýok, täsirli we ösen şertleri gowy dolandyranyňyzda aýdyň we näzik metbugat öndürip biler we amatly öndürijiligi görkezip biler. .

  LQ Series PS plastinkasy bazaryň esasy döredijileri bilen utgaşykly we gaty gowy ösýän giňişlige eýe.