Flexo Çap ediş plastinka seriýasy

 • Çeýe gaplama we bellikler üçin LQ-FP Analog Flexo plitalary

  Çeýe gaplama we bellikler üçin LQ-FP Analog Flexo plitalary

  Bir tabakda ýarym daşlary we gaty jisimleri birleşdirýän dizaýnlary çap etmek üçin amatly orta gaty tabak.Adatça ulanylýan substratlar (ýagny plastmassa we alýumin folga, örtülen we örtülmedik tagtalar, deslapky çyzgy) üçin ähli sorujy we siňdiriji däller üçin amatly.Gaty dykyzlyk we ýarym nokatda iň az nokat gazanmak.Giň täsirli giňişlik we oňat ýeňillik çuňlugy.Suw we alkogol esasly çaphanalary bilen ulanmak üçin amatly.

 • Çeýe gaplamak üçin LQ-DP sanly plastinka

  Çeýe gaplamak üçin LQ-DP sanly plastinka

  Has ýiti suratlar, has açyk aralyk çuňluklar, has inçe nokatlar we az nokat gazanmak bilen has ýokary çap ediş hili, şonuň üçin tonal bahalaryň has uly diapazony kontrasty gowulaşdyrdySanly iş prosesi sebäpli hilini ýitirmän öndürijiligiň we maglumat geçirişiniň ýokarlanmagyPlastinka gaýtadan işlenende hiliň laýyklygyIşlemekde has täsirli we ekologiýa taýdan arassa, sebäbi hiç bir film talap edilmeýär.

 • Bellik we bellikler üçin LQ-DP sanly plastinka

  Bellik we bellikler üçin LQ-DP sanly plastinka

  Bellik we bellikler, bukulýan kartonlar, haltalar, kagyz, köp diwarly çap etmek üçin SF-DGL-den has ýumşak sanly plastinkaSanly iş prosesi sebäpli hilini ýitirmän öndürijiligiň we maglumat geçirişiniň ýokarlanmagyPlastinka gaýtadan işlenende hiliň laýyklygyIşlemekde has täsirli we ekologiýa taýdan arassa, sebäbi hiç bir film talap edilmeýär.

 • Karton üçin LQ-FP Analog Flexo plitalary (2.54) we gasynlanan

  Karton üçin LQ-FP Analog Flexo plitalary (2.54) we gasynlanan

  • substratlaryň giň topary üçin amatly

  • ajaýyp meýdany gurşap alýan gaty gowy we yzygiderli syýa geçirmek

  • gaty gaty dykyzlyk we ýarym nokatlarda iň az nokat gazanmak

  • ajaýyp kontur kesgitlemesi bilen aralyk çuňluklar Netijeli işlemek we ýokary berklik

 • Gasynlanan LQ-FP Analog Flexo plitalary

  Gasynlanan LQ-FP Analog Flexo plitalary

  Esasanam örtülen we ýarym örtülen kagyzlar bilen gaty gasynlanan gasynlanan tagtada çap etmek üçin. Simpleönekeý dizaýnly bölek paketler üçin amatly. Içerki gasynlanan çap önümçiliginde ulanmak üçin amatly. Ajaýyp meýdany gurşap alýan we gaty dykyzlygy bilen gaty gowy syýa geçirmek.

 • Gasynlanan önüm üçin LQ-DP sanly plastinka

  Gasynlanan önüm üçin LQ-DP sanly plastinka

  • Has ýiti suratlar, has açyk aralyk çuňluklar, has inçe nokatlar we az nokat gazanmak bilen has ýokary çap etmegiň hili, şonuň üçin tonal bahalaryň has köp diapazony kontrasty gowulaşdyrdy

  • Sanly iş prosesi sebäpli hilini ýitirmän öndürijiligiň ýokarlanmagy we maglumatlaryň geçirilmegi

  • Plastinka gaýtadan işlenende hiliň yzygiderliligi

  • Hiç hili film talap edilmeýändigi sebäpli gaýtadan işlemekde has täsirli we ekologiýa taýdan arassa çykdajylar

 • Gasynlanan önümi çap etmek üçin LQ-DP sanly plastinka

  Gasynlanan önümi çap etmek üçin LQ-DP sanly plastinka

  SF-DGT bilen deňeşdirilende has ýumşak we aşaky durometr, gasynlanan tagta ýüzlerine ajaýyp uýgunlaşma we ýuwulýan tagtanyň täsirini peseldýär.Has ýiti suratlar, has açyk aralyk çuňluklar, has inçe nokatlar we az nokat gazanmak bilen has ýokary çap ediş hili, şonuň üçin tonal bahalaryň has uly diapazony kontrasty gowulaşdyrdy.Sanly iş prosesi sebäpli hilini ýitirmän öndürijiligiň ýokarlanmagy we maglumatlary geçirmek.Tabaklary gaýtadan işlemekde hiliň yzygiderliligi.Işlemekde has täsirli we ekologiýa taýdan arassa çykdajy, sebäbi hiç bir film talap edilmeýär.

 • Ofset çap ediji maşyn üçin LQ-PS plastinka

  Ofset çap ediji maşyn üçin LQ-PS plastinka

  LQ seriýaly polo positiveitel PS plastinka aýratyn nokat, ýokary çözgüt, çalt syýa suw balansy, uzak ömri we çydamlylygy we ajaýyp täsir giňligi we 320-450 nm çykýan ultramelewşe şöhleli enjamlarda ulanmak üçin aýratyn çydamlydyr.

  LQ seriýaly PS plastinka durnukly syýa / suw balansyny üpjün edýär.Aýratyn gidrofil bejergisi sebäpli pes hapa we syýa tygşytlamak bilen çalt başlamaga mümkinçilik berýär. Adaty nemlendiriji ulgamda we alkogol arassalaýyş ulgamynda hiç hili mesele ýok, täsirli we ösen şertleri gowy dolandyranyňyzda aýdyň we näzik metbugat öndürip biler we amatly öndürijiligi görkezip biler. .

  LQ Series PS plastinkasy bazaryň esasy döredijileri bilen utgaşykly we gaty gowy ösýän giňişlige eýe.

 • LQ-CTCP Plastinka ofset çap ediji maşyn

  LQ-CTCP Plastinka ofset çap ediji maşyn

  LQ seriýaly CTCP plastinka, 400-420 nm spektral duýgurlygy bolan CTCP-de surata düşmek üçin oňyn iş plastinkasy bolup, ýokary duýgurlyk, ýokary çözgüt, ajaýyp öndürijilik we ş.m. häsiýetlendirilýär highokary duýgurlyk we çözgüt bilen CTCP 20-e çenli köpeltmäge ukyply stm stohastik ekran.CTCP orta möhletli işlemek üçin list bilen iýmitlenýän we täjirçilik web üçin amatly.Bişirilenden soň, CTCP plastinka bişirilenden soň uzak wagtlap işleýär. LQ CTCP plastinka bazardaky esasy CTCP plastinka öndürijileri tarapyndan tassyklanýar. Şonuň üçin içerki we halkara bazarda gowy abraý gazandy.CTCP plastinka hökmünde ulanyljak iň gowy saýlaw.