Gasynlanan seriýalar

 • Karton üçin LQ-FP Analog Flexo plitalary (2.54) we gasynlanan

  Karton üçin LQ-FP Analog Flexo plitalary (2.54) we gasynlanan

  • substratlaryň giň topary üçin amatly

  • ajaýyp meýdany gurşap alýan gaty gowy we yzygiderli syýa geçirmek

  • gaty gaty dykyzlyk we ýarym nokatlarda iň az nokat gazanmak

  • ajaýyp kontur kesgitlemesi bilen aralyk çuňluklar Netijeli işlemek we ýokary berklik

 • Gasynlanan LQ-FP Analog Flexo plitalary

  Gasynlanan LQ-FP Analog Flexo plitalary

  Esasanam örtülen we ýarym örtülen kagyzlar bilen gaty gasynlanan gasynlanan tagtada çap etmek üçin. Simpleönekeý dizaýnly bölek paketler üçin amatly. Içerki gasynlanan çap önümçiliginde ulanmak üçin amatly. Ajaýyp meýdany gurşap alýan we gaty dykyzlygy bilen gaty gowy syýa geçirmek.

 • Gasynlanan önüm üçin LQ-DP sanly plastinka

  Gasynlanan önüm üçin LQ-DP sanly plastinka

  • Has ýiti suratlar, has açyk aralyk çuňluklar, has inçe nokatlar we az nokat gazanmak bilen has ýokary çap etmegiň hili, şonuň üçin tonal bahalaryň has köp diapazony kontrasty gowulaşdyrdy

  • Sanly iş prosesi sebäpli hilini ýitirmän öndürijiligiň ýokarlanmagy we maglumatlaryň geçirilmegi

  • Plastinka gaýtadan işlenende hiliň yzygiderliligi

  • Hiç hili film talap edilmeýändigi sebäpli gaýtadan işlemekde has täsirli we ekologiýa taýdan arassa çykdajylar

 • Gasynlanan önümi çap etmek üçin LQ-DP sanly plastinka

  Gasynlanan önümi çap etmek üçin LQ-DP sanly plastinka

  SF-DGT bilen deňeşdirilende has ýumşak we aşaky durometr, gasynlanan tagta ýüzlerine ajaýyp uýgunlaşma we ýuwulýan tagtanyň täsirini peseldýär.Has ýiti suratlar, has açyk aralyk çuňluklar, has inçe nokatlar we az nokat gazanmak bilen has ýokary çap ediş hili, şonuň üçin tonal bahalaryň has uly diapazony kontrasty gowulaşdyrdy.Sanly iş prosesi sebäpli hilini ýitirmän öndürijiligiň ýokarlanmagy we maglumatlary geçirmek.Tabaklary gaýtadan işlemekde hiliň yzygiderliligi.Işlemekde has täsirli we ekologiýa taýdan arassa çykdajy, sebäbi hiç bir film talap edilmeýär.