Biz hakda

UP Group 2001-nji ýylyň awgust aýynda döredildi, Çap etmek, gaplamak, plastmassa, azyk önümçiligi, enjamlary öwürmek we şuňa meňzeş sarp ediş materiallaryny öndürmek we üpjün etmek boýunça iň meşhur toparlaryň birine öwrüldi.

Habarlar

UP Toparyň maksady, hyzmatdaşlary, paýlaýjylary we müşderileri bilen ygtybarly we köp ýeňişli hyzmatdaşlygy ýola goýmak, şeýle hem bilelikde öňe gidiş, sazlaşykly, üstünlikli geljegi döretmekden ybarat.

Müşderilere ýokary hilli önümler bermäge çalyşýarys.Maglumat soraň, Mysal we sitata, Biziň bilen habarlaşyň!

derňew